หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
Blog
Blog

ความสนใจในหน่วยงานรัฐต่อผู้พิการ

ภาครัฐและเอกชนมุ่งให้ความใส่ใจในปัญหาสำหรับผู้พิการในทุกๆ ด้านซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทำโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการพูดและทางการได้ยินสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้ด้วยการทำหน้าที่เป็นคนกลางถ่ายทอดการสื่อสารระหว่าง 2 ฝ่ายผ่านเครื่อง TTRS ที่เปิดให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการที่จะใช้บริการจำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาขนแบบใหม่หรือที่เรียกกันว่า Smart Card ซึ่งจะต้องลงทะเบียนกับทาง TTRS ไว้แล้วจึงจะสามารถใช้งานได้ การออกแบบตัวเครื่องทำให้ใช้งานได้สำหรับท่านที่มีส่วนสูงน้อยกว่าและมากกว่า 150 ซม. ความสามารถของเครื่อง TTRS สามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ สนทนาออกไปสู่บุคคลที่อยู่ปลายสาย คือเมื่อผู้บกพร่องต้องการใช้งานจะโทรออกเพื่อติดต่อกับปลายสายโทรศัพท์เพียงกดเบอร์ที่หน้าจอจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปหาหมายเลขปลายสายและทำการเป็นล่ามในการสนทนาให้ระหว่าง 2 ฝั่งตลอดจนจบการสนทนา …

สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่

โดยหลักปกติแล้วการที่ได้ยินทั้ง 2 หูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ออกแบบมาจึงมีความสงสัยว่า สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่ เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถแยกได้ว่าต้นเสียงเกิดขึ้นจากทางไหน ในทางปกติแล้วหากมีการได้ยินมีเพียงข้างเดียวก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน เครื่องช่วงฟังสองข้างแต่ทางกลับกัน หากไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้างเลยนั้นจะเป็นการดีกว่าที่จะใช้งานสองเครื่องช่วยฟัง 2 ข้างพร้อมกัน รูปแบบเสียง อย่าง ที่อาจจะรู้กันบางแล้วว่าเสียงมี 2 แบบ สเตอริโอ (Stereo) และ โมโน (Mono) 2 อย่างนี้จะส่งผลต่อเสียงที่ได้ยิน สเตอริโอเป็นธรรมชาติสมองสามารถที่จะได้ยินเสียงในลักษณะนี้ได้ดีกว่าโมโน …

การได้ยิน สำคัญเพียงใด

  ทุกประเทศเองนั้นเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นจะมีการตรวจร่างกายตั้งแต่ยังอยู่โรงพยาบาล สำหรับการตรวจการได้ยินจะมีการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า เครื่อง OAE (Otoacoustic Emissions) ซึ่งทุกโรงพยาบาลจะมีการใช้เพื่อตรวจเบื้องต้น หากพบว่าตรวจไม่ผ่านจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แต่หากว่าตรวจแล้วยังไม่ผ่านอีกให้สันนิฐานว่าเด็กเกิดความบกพร่องทางการได้ยินควรนัดแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และยังสามารถแบ่งระดับความบกพร่องทางการได้ยินถึง 6 ระดับ 1.แบบปกติ จะได้ยินเสียงในลักษณะของการกระซิบ ความดังไม่เกิน 25 เดซิเบล 2.หูตึง ไม่สามารถได้ยินเสียงกระซิบ แต่ยังคงได้ยินเสียงพูดตามปกติอยู่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วงฟังแต่ไม่บ่อยครั้ง ความดังอยู่ที่ 26-40 เดซิเบล 3.หูตึงปานกลาง …