หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
Blog
Blog

ความหมายขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

หลายคนรู้ว่าคนพิการเป็นอย่างไร พวกเขาเป็นคนที่บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ อาจะเป็นหูหนวก เป็นใบ้ แขนขาไม่ครบ หรือไม่ก็พิการทางสมอง แต่สำหรับรัฐบาลมีการแบ่งลักษณะของผู้พิการออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน เป้าหมายก็เพื่อความสะดวกและประโยชน์

ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อยหน้าใหม่

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จัดโครงการดีเพื่อเยาวชนในการฝึกให้ทำอาหารด้วยตนเอง หรือในโครงการ “ผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้สำหรับเลี้ยงดูตนเองโดยไม่ต้องพึงพาผู้คน โรงเรียนนครราชสีมา

ความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ อาจเป็นตั้งแต่เกิด หรือเพิ่งเป็นหลังจากเกิดซึ่งส่งผลในแบบเดียวกัน การสูญเสียการได้ยินอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมของผู้เป็นพ่อแม่ แต่ก็อาจเกิดจากสิ่งอื่นๆ  ร่วมด้วย เช่นการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์