ttrs-box

ความสนใจในหน่วยงานรัฐต่อผู้พิการ

ภาครัฐและเอกชนมุ่งให้ความใส่ใจในปัญหาสำหรับผู้พิการในทุกๆ ด้านซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทำโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการพูดและทางการได้ยินสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้ด้วยการทำหน้าที่เป็นคนกลางถ่ายทอดการสื่อสารระหว่าง 2 ฝ่ายผ่านเครื่อง TTRS ที่เปิดให้บริการไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการที่จะใช้บริการจำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาขนแบบใหม่หรือที่เรียกกันว่า Smart Card ซึ่งจะต้องลงทะเบียนกับทาง TTRS ไว้แล้วจึงจะสามารถใช้งานได้ การออกแบบตัวเครื่องทำให้ใช้งานได้สำหรับท่านที่มีส่วนสูงน้อยกว่าและมากกว่า 150 ซม. ความสามารถของเครื่อง TTRS สามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ สนทนาออกไปสู่บุคคลที่อยู่ปลายสาย คือเมื่อผู้บกพร่องต้องการใช้งานจะโทรออกเพื่อติดต่อกับปลายสายโทรศัพท์เพียงกดเบอร์ที่หน้าจอจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อไปหาหมายเลขปลายสายและทำการเป็นล่ามในการสนทนาให้ระหว่าง 2 ฝั่งตลอดจนจบการสนทนา   และแบบสนทนาพร้อมกับทั้งผู้บกพร่องและบุคคลปกติที่อยู่พร้อมกันหน้าตู้ ซึ่งผู้บกพร่องทำการใช้ภาษามือส่วนบุคคลปกติยกหูโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาพูดให้ฟัง ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในโครงการ แน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้แก่ TrueMove ที่เปิดให้บริการ Deaf SIM ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการที่จะมีทั้งกลุ่มที่สามารถอ่านหนังสือได้และไม่สามารถอ่านได้แต่ใช้ภาษามือได้ สำหรับผู้พิการที่สามารถอ่านได้จะเน้นที่การส่งข้อความ SMS มากกว่าการใช้งานวิดีโอคอลล์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า โดยที่ทางภาครัฐได้ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เครือข่ายอื่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองและให้เกิดความเหมาะสมในด้านราคาและผู้พิการเอง สำหรับผู้พิการที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถติดต่อได้ที่ทรูช็อปทุกสาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้

continue reading

สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่

โดยหลักปกติแล้วการที่ได้ยินทั้ง 2 หูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ออกแบบมาจึงมีความสงสัยว่า สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่ เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถแยกได้ว่าต้นเสียงเกิดขึ้นจากทางไหน ในทางปกติแล้วหากมีการได้ยินมีเพียงข้างเดียวก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน เครื่องช่วงฟังสองข้างแต่ทางกลับกัน หากไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้างเลยนั้นจะเป็นการดีกว่าที่จะใช้งานสองเครื่องช่วยฟัง 2 ข้างพร้อมกัน รูปแบบเสียง อย่าง ที่อาจจะรู้กันบางแล้วว่าเสียงมี 2 แบบ สเตอริโอ (Stereo) และ โมโน (Mono) 2 อย่างนี้จะส่งผลต่อเสียงที่ได้ยิน สเตอริโอเป็นธรรมชาติสมองสามารถที่จะได้ยินเสียงในลักษณะนี้ได้ดีกว่าโมโน และหากใช้เครื่องช่วยฟังในกรณีที่ไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้างจะทำให้ความสามารถในการรับรู้ทำงานได้ไม่เต็มรูปแบบ การที่หูมีสองข้างนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสมองหรือการรับรู้ที่สมองของคนเรา มี 2 ข้างเช่นกัน ช่วยให้คุณสามารถตรวจจับทิศทางเสียง เสียงจาก หูทั้งสองข้างทำให้สามารถค้นหาที่มาของเสียงได้ดีขึ้น ซึ่งหากอยู่กับกลุ่มคนจำนวนมากจะทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างอย่างชัดเจนโดยที่ ไม่จำเป็นต้องเอียงหูข้างที่ใช้เครื่องช่วยฟังอยู่บ่อยๆ ทำมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพูดคุยกับผู้อื่นและยังมีผลต่อความปลอดภัย เช่นช่วยให้ทราบว่ามีรถกำลังวิ่งมาหรือไม่   ไม่จำเป็นต้องปรับระดับเสียงดังเกินไป เมื่อ มีเครื่องช่วยฟัง 2 ข้างจะทำให้สามารถรักษาระดับการได้ยินคงที่มากกว่าข้างเดียวที่บางครั้งจะ ต้องเร่งเสียงให้มีความดังกว่าปกติถึงจะได้ยินและจะทำให้การได้ยินขณะที่ใช้ งาน 2 ข้างไม่รวบกวนคนรอบข้าง ทำให้รู้สึกดีกว่าเดิม จากที่ กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นต้องเอียงหูเพื่อฟังสิ่งต่างๆ รอบตัว ปรับระดับเสียงเบาดังบ่อยครั้ง สามารถคุยกับคนอื่นได้สะดวกกว่าเดิมย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพที่ไม่ต้องวิตก […]

continue reading
hearing-aid-motion-

พัฒนาการของอุปกรณ์ช่วยฟัง

สมัยก่อนนั้นการใช้เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินนั้นเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก เพราะการตลาดที่ยังไม่กว้างขวางการแข่งขันน้อยทำให้ราคาสูงต่างกับในปัจจุบันที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อนโดยเริ่มตั้งแต่ประมาน 500 บาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่น พร้อมกับพัฒนารู้แบบให้เล็กกะทัดรัด

continue reading