หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
<span class="vcard">admin</span>
admin

พฤติกรรมคนหูหนวก

‘หู’ จัดเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของมนุษย์ โดยหูมีหน้าที่รับเสียง แต่ถ้าหูของมนุษย์เกิดใช้การไม่ได้ขึ้นมา ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก จำเป็นต้องฝึกการใช้ชีวิตโดยการปราศจากการได้ยินในหลายๆ ด้าน บางครั้งอาการหูที่

ราเชล คอล์บ ดนตรีที่ “รู้สึก” ได้ของคนหูหนวก

หลังจากที่ราเชล คอล์บได้รับการปลูกถ่ายประสาทหูเทียมเมื่อ 7 ปีก่อน เธอสามารถที่จะได้ยินเสียงบางส่วนได้มากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนเหมือนที่เราได้ยินคนคุยกัน หลังจากที่เธอไม่เคยได้ยินอะไรอีกเลยมาเกือบทั้งชีวิต การได้ยินเสียงเพื่อน เสียงคนที่เรารักเป็นความสุขที่เปี่ยมล้น

ความหมายขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

หลายคนรู้ว่าคนพิการเป็นอย่างไร พวกเขาเป็นคนที่บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ อาจะเป็นหูหนวก เป็นใบ้ แขนขาไม่ครบ หรือไม่ก็พิการทางสมอง แต่สำหรับรัฐบาลมีการแบ่งลักษณะของผู้พิการออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน เป้าหมายก็เพื่อความสะดวกและประโยชน์