หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
ข้อมูลผู้บกพร่องทางการได้ยิน
About Us

About Us

Deaf-

เว็บไซต์นี้ทำเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้พิการทางหู ไม่ว่าจะเป็นบทความสาระความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ ซึ่งไม่เพียงแค่มีประโยชน์ต่อผู้พิการทางหูเท่านั้น แต่เรายังนำบทความที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างของผู้บกพร่องทางการได้ยินมานำเสนออีกด้วย เช่น การดูแล การอยู่ร่วมกัน การให้กำลังใจกัน เป็นต้น และภายในเว็บไซต์ยังมีอุปกรณ์หรือ gadget สำหรับช่วยฟังมาคอยอัพเดทให้ติดตามตลอด รีวิวการทำงาน ประสิทธิภาพการใช้งาน และความคุ้มค่าที่ซื้อ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง วัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์นั้นคือเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้ได้ทราบกันโดยทั่วถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆให้กันและกัน ถ้าคุณต้องการที่จะติดตามข่าวสารเราสามารถกรอกอีเมล์ได้ที่หน้าเว็บไซต์