หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟังต้องเลือกแบบไหน
เครื่องช่วยฟังต้องเลือกแบบไหน

เครื่องช่วยฟังต้องเลือกแบบไหน

การที่จะเลือกอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยได้ยินนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง เครื่องช่วยฟังที่ตอบสนองความต้องการ, สิ่งที่มองหาเมื่อซื้อเครื่องช่วยฟัง,วิธีการใช้งาน หากมีครบรับรองได้ว่าจะมีประโยชน์ต่อตัวของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด ซึ่งเครื่องช่วยฟังไม่สามารถคืนได้ยินแบบปกติ แต่สามารถปรับปรุงการได้ยินโดยขยายเสียงช่วยให้คุณได้ยินเสียง

หลักการทำงานของเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังใช้ชิ้นส่วนพื้นฐานที่เหมือนกัน ที่จะทำการนำเสียงจากสภาพแวดล้อมเข้าไปในหูคุณและทำให้เสียงเหล่านั้นดังขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเครื่องช่วยฟังดิจิตอลและทั้งหมดจะใช้งานด้วยแบตเตอรี่ มีไมโครโฟนขนาดเล็กเก็บเสียงจากสภาพแวดล้อม ชิปคอมพิวเตอร์มีหน้าที่เครื่องขยายเสียงแปลงเสียงที่เข้ามาเป็นรหัสดิจิตอลทำการวิเคราะห์และปรับเสียงขึ้นอยู่กับการสูญเสียการได้ยิน พร้อมขยายสัญญาณแล้วจะถูกแปลงกลับเข้ามาในคลื่นเสียงส่งต่อให้กับหูผ่านลำโพง

รูปแบบของเครื่องช่วยฟัง

hearing-aid-in-ear

แบบใส่เข้าไปในหูซึ่งจะมีขนาดที่พอดีและเล็กมากเมื่อไม่สังเกตแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีการใช้เครื่องช่วยฟังอยู่คล้ายกับหูฟังแบบ In-Ear ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย ง่ายต่อการจัดเก็บด้วยขนาดเท่าเหรียญ ,ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ,อาจรับเสียงลมมากกว่าอุปกรณ์แบบอื่น

 

hearing-aid-behind-the-ears

แบบคล้องหลังใบหู เป็นที่สังเกตได้ง่ายเนื่องจากอุปกรณ์อยู่ภายใน แต่จะใช้งานได้นานกว่าแบบแรกเพราะบางรุ่นอาจะมีการใส่แบตเตอรี่มาให้ถึง 2 ก้อน การจัดเก็บต้องใช้ความระมัดระวังเพราะก้านที่ใช้คล้องหูอาจจะหักทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป ปรับระดับเสียงให้ได้ยินมากกว่าแบบแรก

คุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเนื่องด้วยการใช้งานที่หลักหลายเพิ่มเข้ามาเช่น

ลดเสียงรบกวน เมื่ออยู่ในสถานที่มีเสียงดังอาจจะทำให้ได้ยินเสียงอื่นที่ไม่ใช้การสนทนาแทรกเข้ามาซึ่งจะเป็นจะต้องตัดเสียงที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นออกไปจากการได้ยิน

ไมโครโฟนที่จะดีจะทำให้รู้ว่าต้นกำเนินของเสียงนั้นมากจากด้านหน้า หลัง หรือด้านข้างตัว โดยที่ปกติแล้วจะมีลักษณะการได้ยินเสียงอยู่แบบเดียว

 

hearing-aid-rechargeable

แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ สามารถทำให้สะดวกต่อการใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ครั้งจะสามารถใช้งานได้ 1 – 2 วันเท่านั้น

 

hearing-aid-bluetooth

เชื่อมต่อไร้สาย เครื่องช่วยฟังแบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างบลูทูธ กับโทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นเพลงและโทรทัศน์ได้โดยตรงทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน

 

hearing-aid-motion

การตั้งค่าที่หลากหลาย จะทำให้คุณกำหนดการต่างๆ เมื่ออยู่ในสถานที่ต่างกันออกไปเพื่อความคมชัดและประสิทธิภาพการใช้งานที่เต็มที่แต่ไม่ใช้งานเกินความจำเป็น เช่นอยู่ในสถานที่มีความเงียบที่ใช้ความดังเพียงนิดหน่อยก็ได้ยินและค่าเดิมที่ใช้งานก่อนหน้ามีความดังที่เกิดความจำเป็น