หูตึง,หูหนวก,แก้ปัญหาหูตึง,แก้ปัญหาหูหนวก,เครื่องมือช่วยฟัง
สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่
สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่

สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่

hearing-aids-two

โดยหลักปกติแล้วการที่ได้ยินทั้ง 2 หูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ออกแบบมาจึงมีความสงสัยว่า สองเครื่องช่วยฟังดีกว่าหรือไม่ เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นจะทำให้เราสามารถแยกได้ว่าต้นเสียงเกิดขึ้นจากทางไหน ในทางปกติแล้วหากมีการได้ยินมีเพียงข้างเดียวก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้งาน เครื่องช่วงฟังสองข้างแต่ทางกลับกัน หากไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้างเลยนั้นจะเป็นการดีกว่าที่จะใช้งานสองเครื่องช่วยฟัง 2 ข้างพร้อมกัน

รูปแบบเสียง

อย่าง ที่อาจจะรู้กันบางแล้วว่าเสียงมี 2 แบบ สเตอริโอ (Stereo) และ โมโน (Mono) 2 อย่างนี้จะส่งผลต่อเสียงที่ได้ยิน สเตอริโอเป็นธรรมชาติสมองสามารถที่จะได้ยินเสียงในลักษณะนี้ได้ดีกว่าโมโน และหากใช้เครื่องช่วยฟังในกรณีที่ไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้างจะทำให้ความสามารถในการรับรู้ทำงานได้ไม่เต็มรูปแบบ การที่หูมีสองข้างนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสมองหรือการรับรู้ที่สมองของคนเรา มี 2 ข้างเช่นกัน

ช่วยให้คุณสามารถตรวจจับทิศทางเสียง

เสียงจาก หูทั้งสองข้างทำให้สามารถค้นหาที่มาของเสียงได้ดีขึ้น ซึ่งหากอยู่กับกลุ่มคนจำนวนมากจะทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างอย่างชัดเจนโดยที่ ไม่จำเป็นต้องเอียงหูข้างที่ใช้เครื่องช่วยฟังอยู่บ่อยๆ ทำมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพูดคุยกับผู้อื่นและยังมีผลต่อความปลอดภัย เช่นช่วยให้ทราบว่ามีรถกำลังวิ่งมาหรือไม่

 

hearing-aids-heart-two

ไม่จำเป็นต้องปรับระดับเสียงดังเกินไป

เมื่อ มีเครื่องช่วยฟัง 2 ข้างจะทำให้สามารถรักษาระดับการได้ยินคงที่มากกว่าข้างเดียวที่บางครั้งจะ ต้องเร่งเสียงให้มีความดังกว่าปกติถึงจะได้ยินและจะทำให้การได้ยินขณะที่ใช้ งาน 2 ข้างไม่รวบกวนคนรอบข้าง

ทำให้รู้สึกดีกว่าเดิม

จากที่ กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นต้องเอียงหูเพื่อฟังสิ่งต่างๆ รอบตัว ปรับระดับเสียงเบาดังบ่อยครั้ง สามารถคุยกับคนอื่นได้สะดวกกว่าเดิมย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพที่ไม่ต้องวิตก กังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นมากจนเกินไป ลดการทำงานของสมองที่ต้องใช้สมาธิในการรับฟังมากขึ้นกว่าเดิม ความจำเป็นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอาจจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนได้